4 etape

ETAPA I

Participarea la primele 3 etape este individuală. Subiectele concursului respectă programele şcolare în vigoare elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. Prima etapă (Noiembrie 2021) constă într-o probă teoretică, sub forma unui test interdisciplinar; cu subiecte adaptate vârstei participanților și o probă de aptitudini practice.
Proba de aptitudini practice nu este obligatorie şi nu trebuie susţinută în aceeaşi zi cu proba scrisă. Cele mai reușite lucrări practice vor fi premiate cu medalii Formidabilii.
Fiecare pachet de premiere conține: o revistă color ce conţine subiectele de concurs, o diplomă și un cadou surpriză, la alegere (carte de colorat cu autocolante, jucărie adaptată vârstei sau medalie Formidabilii). Există și varianta susținerii online a probei scrise.
Înscrieri: Septembrie - Octombrie 2021

etapa_2
separator
etapa_1

ETAPA a II-a

Etapa a II-a (Februarie 2022) constă într-o probă teoretică sub forma unui test interdisciplinar, cu subiecte adaptate vârstei participanților și o probă de aptitudini practice. Vă puteți înscrie și fără să fi participat la prima etapă.
Toți copiii participanţi primesc o revistă color ce conţine subiectele de concurs, o diplomă și un cadou surpriză. Cadrele didactice implicate vor primi câte un parteneriat la proiect educaţional internaţional, diplomă și o adeverință de participant la proiect internațional.

separator

ETAPA a III-a

Etapa a III-a (Mai 2022) constă într-o probă teoretică sub forma unui test interdisciplinar, cu subiecte adaptate vârstei participanților și o probă de aptitudini practice. Pentru participarea la această etapă NU este obligatorie participarea în prealabil la etapa I sau la etapa a II-a din anul școlar curent.
Participanții primesc o revistă color ce conţine subiectele de concurs, o diplomă și un cadou surpriză. Cadrele didactice implicate vor primi câte un parteneriat la proiect educaţional internaţional, diplomă și o adeverință de participant la proiect internațional.

etapa_3
separator
etapa_4

ETAPA a IV-a

În cadrul etapei a patra de aptitudini practice dăm frâu liber imaginaţiei şi creativităţii micuţilor artişti. Lucrările participante (machetele) vor fi realizate în tehnică la alegere, respectând tematica de concurs, ce se va afișa în data de 1 Iunie 2022, fotografiile lucrărilor urmând a fi expediate între 2.06.2022- 10.06.2022 la adresa office@formidabilii.eu .
La această etapă sunt premiate unitațile școlare și nu elevii în mod individual.

Q: Este acest concurs acreditat de către M.E.N.?  

Concursul Internațional Formidabilii este prezent în "Calendarul Concursurilor Naționale Școlare organizate fără finanțare M.E.N". Pentru mai multe detalii consultați lista, sau accesați pagina oficială a M.E.N dând click pe link-ul de mai jos. Site oficial M.E.N.

separator

Q: Cine se poate înscrie la acest concurs?  

Se pot înscrie la concurs preşcolari (grupa mică, mijlocie și mare) şi elevi ai claselor pregătitoare, I – IV, precum și V-VIII, prin cadre didactice încadrate în învăţământul preşcolar, primar și gimnazial.

separator

Q: Cum ne putem înscrie?  

Formularul de înscriere va fi completat şi trimis la adresa de email: office@formidabilii.eu.

separator

Q: Există un număr minim de înscrieri pentru ca unitatea școlară să fie eligibilă?  

Numărul minim de copii înscriși dintr-o unitate de învățământ este de 20. ( pot fi cumulați din clase diferite și eventual grădiniță aparținătoare). Caietele de concurs se vor primi de cadrul didactic desemnat ca fiind responsabil cu coordonarea concursului.

separator

Q: Cum se intră în posesia materialelor?  

Caietele de concurs împreună cu toate materialele necesare, precum și premiile acordate vor sosi cu 2-3 zile înainte de data stabilită pentru concurs.

separator

Q: Cum se organizează evaluarea concurenților?  

Timpul de lucru este stabilit de către coordonatorul concursului din unitate, împreună cu cadrele didactice organizatoare, în funcţie de nivelul de dificultate al subiectelor, astfel încât să se asigure o evaluare obiectivă. Subiectele vor fi rezolvate individual, de fiecare copil în parte.

separator

Q: Cum se vor corecta lucrările?  

Baremul de corectare pentru fiecare nivel de vârstă va sosi în colet, odată cu caietele de concurs. Lucrările se vor corecta de către comisia de evaluare din cadrul unităţii de învăţământ organizatoare, rezultatele finale urmând a fi transmise prin email la adresa office@formidabilii.eu . ( sub forma unui tabel care să cuprindă numele copilului participant, clasa și punctajul obținut), în termen de cel mult 30 de zile de la data concursului.

separator

Q: Ce se întâmplă cu rezultatele?  

Punctajul va fi trecut de comisie și în caietele participanților (copertă 2 interior) în spațiul rezervat pentru punctaj. După corectare caietele rămân la participanți.
Rezultatele finale vor fi afișate pe siteul nostru: www.formidabilii.eu/wpff, în termen de 90 de zile de la data concursului.

separator

Q: Ce reprezintă proba de aptitudini practice?  

Proba de aptitudini practice se va desfășura seprat de proba teoretică. Nu este o probă obligatorie, participând doar copiii care doresc o șansă pentru a obține o medalie Formidabilii. Detalii suplimentare se regăsesc în caietele de concurs.

separator

Q: Ce reprezintă proba a IV-a din luna Iunie?  

Fiecare participant de la etapele I-III organizate în decursul acestui an școlar va fi înscris la etapa a IV-a ( Concurs de creații plastice) ce va avea loc la începutul lunii iunie. Este necesar ca persoana ce participă să fi participat la cel puțin două din cele trei etape de concurs din anul curent.

separator

Q: Ce oferim participanților și cadrelor didactice?  

Se oferă fiecărui participant: o revistă color cu subiectele de concurs; o diplomă; un cadou surpriză; medalii pentru lucrările practice premiate;
Cadrele didactice din comitetul de organizare vor primi parteneriat la Proiect Internațional Formidabilii, diplomă și adeverință.

Înscrie-te la etapa curentă!

Termen limită: OCTOMBRIE 2021