REGULAMENT

Concursul Formidabilii ajuns la Ediția a XXIV-a, se desfăşoară  în patru etape anuale, astfel:

 1. Etapa I -Regională/ Intrjudețeană: Noiembrie 2020
 2. Etapa a II-a Regională/ Intrjudețeană: Februarie 2021
 3. Etapa a III-a Națională: Mai 2021
 4. Etapa a IV-a: specială-Concurs de creații plastice: 2- 10 Iunie 2021

 

  Etapa I: NOIEMBRIE 2020

-Subiectele concursului respectă programele şcolare în vigoare elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale și țin cont de materia predată până în momentul concursului.

Prima etapă constă într-o probă teoretică, sub forma unui test interdisciplinar; cu subiecte adaptate vârstei participanților și o probă de aptitudini practice.
Proba de aptitudini practice nu este obligatorie şi nu trebuie susţinută în aceeaşi zi cu proba scrisă. Cele mai reușite lucrări practice vor fi premiate cu medalii Formidabilii.

Subiectele rămân secrete până în momentul desfășurării concursului.

Coordonatorului de proiect îi revine sarcina de a supraveghea organizarea corectă și evaluarea obiectivă a lucrărilor din unitatea respectivă, precum și de asigura confidențialitatea subiectelor până în ziua concursului. De asemenea va stabili ziua și ora concursului, respectând datele stabilite de organizator: Noiembrie  2020.

Testele se rezolvă individual de fiecare participant. În cazul prșcolarilor și al școlarilor mici un cadru didactic va citi subiectele și va oferi lămuriri suplimentare, în cazul în care există neclarități.

După expirarea timpului de lucru se vor strânge lucrările, vor fi corectate de comisia de evaluare din fiecare unitate școlară participantă ( toate cadrele didactice implicate în proiect), în termenul prevăzut de prezentul regulament.

După corectare și completarea diplomelor, caietele se vor înmâna fiecarui participant, împreună cu diploma și premiul surpiză, oferite de organizator fiecărui copil participant.
Astfel, toți copiii participanţi la prima etapă primesc o revistă color ce conţine și subiectele de concurs, o diplomă și un cadou surpriză.

Cadrele didactice implicate în proiect vor primi o adeverință de coorodonator/ organizator/ evaluator, diplomă de mentor educațional și parteneriat.

-Înscrierea la concurs se face prin completarea formularului de înscriere primit pe email, a formularului online de la butonul “înscriere” de pe www.formidabilii.eu sau telefonic, la unul dintre numerele de telefon afișate pe site (www.formidabilii.eu) sau primite în email, odată cu prezentarea concursului.

-Înscrierea în concurs a copiilor se face de către un coordonator, numărul minim de copii fiind de 20. Daca un cadru didactic  nu are posibilitatea de a participa la concurs cu numărul minim de 20 de copii,  se poate afilia unui alt grup, ambele cadre didactice beneficiind de aceleaşi condiții de participare.

 • Data limită de înscriere la concurs: 23 OCTOMBRIE 2020.
 • După efectuarea înscrierii se va trimite către fiecare coorodonator de proiect o confirmare a înscrierii prin email, sau se va confirma telefonic înscrierea de către unul dintre colegii noștri.
 • Coletele se expediază prin curierat, cu câteva zile înainte de data concursului, cu un telefon prealabil adresat fiecărui coordonator. Dacă la numărul de telefon trecut în fișa de înscriere nu reușim să contactăm coordonatorul și să anunțăm trimiterea coletelor (în cazul în care din diverse motive nu se răspunde la telefon) coletul va rămâne în stand-by, până în momentul în care ni se confirmă faptul că poate fi expediat coletul și numărul final de copii participanți.
 • Până la apelul de confirmare a trimiterii se pot efectua modificări în ceea ce privește numărul de copii participanți la concurs. Modificările se pot efectua telefonic, în cazul în care înscrierea s-a făcut prin apel telefonic, sau prin email, trimis la aceeași adresă de email la care s-a trimis fișa de înscriere inițială. În cazul în care modificarea este trimisă la altă adresă de email decât cea la care s-a făcut înscrierea există riscul ca ea să nu fie luată în calcul.
 • Timpul de lucru va fi între 15 şi 60 de minute, în funcţie de vârsta copilului.
 • Evaluarea performanţelor obţinute de copii se realizează în funcţie de Baremul de corectare ce va fi trimis odată cu subiectele concursului.
 • După corectarea fișelor de concurs se va întocmi un tabel centralizator (tabel Excel) cu numele fiecărui copil participant, clasa/grupa, punctajul obținut și cadrul didactic îndrumător. Tabelul se va trimite prin email la adresa de email la care s-a efectuat înscrierea sau la office@formidabilii.eu.
 • Termenul limită până la care se pot trimite rezultatele este: 15 ianuarie 2021.
 • Rezultatele se vor afisa pe formidabilii.eu  eșalonat, pe măsură ce sosesc de la școlile participante. Fiecare coordonator va putea lista tabelul cu rezultate, ștampilă și antet de pe http://formidabilii.eu/wpff/?page_id=22.
 • Pe ultima copertă a caietul se va regăsi şi o temă pentru proba practică (desen, colaj, pictură), probă opțională ce oferă posibilitatea de a câștiga medalii Formidabilii.
 • Pe fiecare lucrare practică, în colţul din dreapta, jos, faţă se va aplica eticheta și se va completa cu majuscule: numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
 • Evaluarea lucrărilor plastice/practice va fi realizată după criterii stabilite de organizator: respectarea temei concursului, originalitate, creativitate, fantezie, îndemânare.
 • Fotografiile lucrărilor practice vor fi trimise pe adresa de e-mail:

office@formidabilii.eu sau la adresa de email la care s-a făcut înscrierea la concurs,  în perioada  20 noiembrie -31 decembrie 2020.

 • Expedierea documentelor proiectului către participanţi: adeverinţă, diplomă și parteneriat educațional pentru cadrele didactice participante la proiect, diplome pentru preşcolari şi elevi se va face odată cu materialele de concurs, în același colet. De asemenea, coletul va conține și câte un premiu surpriză pentru fiecare participant.
 • Medaliile câștigate la proba practică se vor trimite la participanți eșalonat, în termen de cel mult 2 săptămâni de la sosirea fotografiilor cu lucrările participante.

 

 • Etapa a II-a:  Februarie 2021
 • Pentru înscrierea la etapa a II-a NU este obligatorie participarea prealabilă la etapa I, din luna Noiembrie 2020.

-Înscrierea în concurs a copiilor se face de către un coordonator, numărul minim de copii fiind de 20. Daca un cadru didactic  nu are posibilitatea de a participa la concurs cu numărul minim de 20 de copii,  se poate afilia unui alt grup, ambele cadre didactice beneficiind de aceleaşi condiții de participare.

 • Data limită de înscriere la concurs: 12 februarie 2021.
 • După efectuarea înscrierii se va trimite către fiecare coorodonator de proiect o confirmare a înscrierii prin email, sau se va confirma telefonic înscrierea de către unul dintre colegii noștri.
 • Coletele se expediază prin curierat, cu câteva zile înainte de data concursului, cu un telefon prealabil adresat fiecărui coordonator. Dacă la numărul de telefon trecut în fișa de înscriere nu reușim să contactăm coordonatorul și să anunțăm trimiterea coletelor (în cazul în care din diverse motive nu se răspunde la telefon) coletul va rămâne în stand-by, până în momentul în care ni se confirmă faptul că poate fi expediat coletul și numărul final de copii participanți.
 • Până la apelul de confirmare a trimiterii se pot efectua modificări în ceea ce privește numărul de copii participanți la concurs. Modificările se pot efectua telefonic, în cazul în care înscrierea s-a făcut prin apel telefonic, sau prin email, trimis la aceeași adresă de email la care s-a trimis fișa de înscriere inițială. În cazul în care modificarea este trimisă la altă adresă de email decât cea la care s-a făcut înscrierea există riscul ca ea să nu fie luată în calcul.
 • Timpul de lucru va fi între 15 şi 60 de minute, în funcţie de vârsta copilului.
 • Evaluarea performanţelor obţinute de copii se realizează în funcţie de Baremul de corectare ce va fi trimis odată cu subiectele concursului.
 • După corectarea fișelor de concurs se va întocmi un tabel centralizator (tabel Excel) cu numele fiecărui copil participant, clasa/grupa, punctajul obținut și cadrul didactic îndrumător. Tabelul se va trimite prin email la adresa de email la care s-a efectuat înscrierea sau la office@formidabilii.eu.
 • Termenul limită până la care se pot trimite rezultatele este: 15 martie 2021.
 • Rezultatele se vor afisa pe formidabilii.eu până la data de 1 aprilie 2021. Fiecare coordonator va putea lista tabelul cu rezultate, ștampilă și antet de pe http://formidabilii.eu/wpff/?page_id=22.
 • Pe ultima copertă a caietul se va regăsi şi o temă pentru proba practică (desen, colaj, pictură), probă opțională ce oferă posibilitatea de a câștiga medalii Formidabilii.
 • Pe fiecare lucrare practică, în colţul din dreapta, jos, faţă se va aplica eticheta și se va completa cu majuscule: numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
 • Evaluarea lucrărilor plastice/practice va fi realizată după criterii stabilite de organizator: respectarea temei concursului, originalitate, creativitate, fantezie, îndemânare.
 • Fotografiile lucrărilor practice vor fi trimise pe adresa de e-mail:

office@formidabilii.eu sau la adresa de email la care s-a făcut înscrierea la concurs,  în perioada  20 februarie -15 martie 2021.

 • Expedierea documentelor proiectului către participanţi: adeverinţă, diplomă și parteneriat educațional pentru cadrele didactice participante la proiect, diplome pentru preşcolari şi elevi se va face odată cu materialele de concurs, în același colet. De asemenea, coletul va conține și câte un premiu surpriză pentru fiecare participant.
 • Rezultatele probei practice (numele celor care au câștigat o medalie formidabilii, precum și lucrarea premiată se vor afișa pe pagina de facebook a concursului până la data de 20 martie 2020).

 

 • Etapa a III-a: Mai 2021

 

 • Înscrierea în concurs a copiilor se face de către un coordonator, numărul minim de copii fiind de 20. Daca un cadru didactic  nu are posibilitatea de a participa la concurs cu numărul minim de 20 de copii,  se poate afilia unui alt grup, ambele cadre didactice beneficiind de aceleaşi condiții de participare.
 • Data limită de înscriere la concurs: 15 mai 2021.
 • După efectuarea înscrierii se va trimite către fiecare coorodonator de proiect o confirmare a înscrierii prin email, sau se va confirma telefonic înscrierea de către unul dintre colegii noștri.
 • Coletele se expediază prin curierat, cu câteva zile înainte de data concursului, cu un telefon prealabil adresat fiecărui coordonator. Dacă la numărul de telefon trecut în fișa de înscriere nu reușim să contactăm coordonatorul și să anunțăm trimiterea coletelor (în cazul în care din diverse motive nu se răspunde la telefon) coletul va rămâne în stand-by, până în momentul în care ni se confirmă faptul că poate fi expediat coletul și numărul final de copii participanți.
 • Până la apelul de confirmare a trimiterii se pot efectua modificări în ceea ce privește numărul de copii participanți la concurs. Modificările se pot efectua telefonic, în cazul în care înscrierea s-a făcut prin apel telefonic, sau prin email, trimis la aceeași adresă de email la care s-a trimis fișa de înscriere inițială. În cazul în care modificarea este trimisă la altă adresă de email decât cea la care s-a făcut înscrierea există riscul ca ea să nu fie luată în calcul.
 • Timpul de lucru va fi între 15 şi 60 de minute, în funcţie de vârsta copilului.
 • Evaluarea performanţelor obţinute de copii se realizează în funcţie de Baremul de corectare ce va fi trimis odată cu subiectele concursului.
 • După corectarea fișelor de concurs se va întocmi un tabel centralizator (tabel Excel) cu numele fiecărui copil participant, clasa/grupa, punctajul obținut și cadrul didactic îndrumător. Tabelul se va trimite prin email la adresa de email la care s-a efectuat înscrierea sau la office@formidabilii.eu.
 • Termenul limită până la care se pot trimite rezultatele este: 28 mai 2021.
 • Rezultatele se vor afisa pe formidabilii.eu până la data de 15 iunie 2021. Fiecare coordonator va putea lista tabelul cu rezultate, ștampilă și antet de pe http://formidabilii.eu/wpff/?page_id=22.
 • Pe ultima copertă a caietul se va regăsi şi o temă pentru proba practică (desen, colaj, pictură), probă opțională ce oferă posibilitatea de a câștiga medalii Formidabilii.
 • Pe fiecare lucrare practică, în colţul din dreapta, jos, faţă se va aplica eticheta și se va completa cu majuscule: numele şi prenumele copilului, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul.
 • Evaluarea lucrărilor plastice/practice va fi realizată după criterii stabilite de organizator: respectarea temei concursului, originalitate, creativitate, fantezie, îndemânare.
 • Fotografiile lucrărilor practice vor fi trimise pe adresa de e-mail:

office@formidabilii.eu sau la adresa de email la care s-a făcut înscrierea la concurs,  în perioada  1 -8 iunie 2021.

 • Expedierea documentelor proiectului către participanţi: adeverinţă, diplomă și parteneriat educațional pentru cadrele didactice participante la proiect, diplome pentru preşcolari şi elevi se va face odată cu materialele de concurs, în același colet. De asemenea, coletul va conține și câte un premiu surpriză pentru fiecare participant.
 • Rezultatele probei practice (numele celor care au câștigat o medalie formidabilii, precum și lucrarea premiată se vor afișa pe pagina de facebook a concursului până la data de 15 iunie 2020).

 

 • Etapa a IV-a: Concurs de creații plastice: 2 – 10 Iunie 2021
 • Participarea la etapa a IV-a nu este una individuală, așa cum este cazul în etapele scrise, ci se formează mici echipe de cel mult 10 participanți, care vor realiza împreună câte o machetă pe tema dată. Echipele vor fi formate din copiii care au participat la una dintre cele 3 etape scrise din anul școlar curent.
 • Pentru înscrierea la etapa a IV-a ESTE OBLIGATORIE participarea prealabilă la una dintre cele trei etape prealabile ale concursului, fie la cea din noiembrie 2020, fie februarie 2021, fie mai 2021.

-Fiecare coorodonator înscris la una dintre cele 3 etape scrise va primi prin email tematica pentru Concursul de creații plastice). Nu este necesară completarea unei fișe de înscriere. Dacă se dorește participarea la concurs, se trimit lucrările realizate la adresa de email office@formidabilii.eu până cel târziu 15 iunie 2021.

 • Pe fiecare machetă se va aplica eticheta și se va completa cu majuscule: numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, clasa/grupa, şcoala/grădiniţa, localitatea, judeţul.
 • Evaluarea machetelor va fi realizată după criterii stabilite de organizator: respectarea temei concursului, originalitate, creativitate, fantezie, îndemânare, la sediul organizatorului.
 • Fotografiile lucrărilor practice vor fi trimise pe adresa de e-mail:

office@formidabilii.eu sau la adresa de email la care s-a făcut înscrierea la concurs,  în perioada  10-15 iunie 2021.

 • Expedierea documentelor proiectului către participanţi, pentru etapa a IV-a: adeverinţă, diplomă și parteneriat educațional pentru cadrele didactice participante la proiect, va face prin email, până la data de 20 iunie 2021.

Rezultatele concursului de machete (numele echipelor premiate, precum și lucrările premiate se vor afișa pe pagina de facebook a concursului până la data de 15 septembrie 2021). Tot în cadrul ultimei etape se va oferi şi trofeul FORMIDABILII pentru anul şcolar 2020-2021  şi o diplomă de excelenţă pentru cea  mai bună unitate din întregul an şcolar, precum și 9 premii (3 pentru grădinițe, 3 premii ciclul primar, 3 premii ciclul gimnazial).

-Vor obţine adeverinţe toate cadrele didactice participante.